wsteczwsteczPolityka Prywatno┼Ťci
Polityka Prywatno┼Ťci serwisu www.eurofirany.com.pl
 
Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci okre┼Ťla zasady przechowywania informacji o u┼╝ytkownikach i ich zachowaniu w nast─Öpuj─ůcy sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. Poprzez zapisywanie w urz─ůdzeniach ko┼äcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
§ 1
Definicje
 
 
 
1. Administrator - oznacza firm─Ö EUROFIRANY B.B. CHOCZY┼âSCY SP. J. z siedzib─ů w ┼╗ywcu przy ulicy Sienkiewicza 81 która jest zarejestrowana przez S─ůd Rejonowy w Bielsku – Bia┼éej VIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego w Rejestrze Przedsi─Öbiorców pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-625, REGON: 240238276 - który ┼Ťwiadczy us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů oraz przechowuje i uzyskuje dost─Öp do informacji w urz─ůdzeniach U┼╝ytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególno┼Ťci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz─ůdzeniach za po┼Ťrednictwem których U┼╝ytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Serwis - oznacza stron─Ö internetow─ů, pod któr─ů Administrator prowadzi serwis internetowy, dzia┼éaj─ůc─ů w domenie www.eurofirany.com.pl

4. Urz─ůdzenie - oznacza elektroniczne urz─ůdzenie za po┼Ťrednictwem, którego U┼╝ytkownik uzyskuje dost─Öp do stron internetowych Serwisu.

5. U┼╝ytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog─ů by─ç ┼Ťwiadczone us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů lub z którym zawarta mo┼╝e by─ç Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů. 
 
6. Formularz – oznacza interaktywny zestaw pól, umo┼╝liwiaj─ůcych wprowadzenie u┼╝ytkownikowi danych, niezb─Ödnych do realizacji konkretnego celu (np. formularz rejestracji).
 
§ 2
Informacje w formularzach
 
1. Serwis zbiera dane dobrowolnie podane przez U┼╝ytkownika.
 
2. Serwis mo┼╝e zapisa─ç ponadto informacje o parametrach po┼é─ůczenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 
3. Dane podane w formularzach nie s─ů udost─Öpniane podmiotom trzecim inaczej, ni┼╝ za zgod─ů u┼╝ytkownika.
 
4. Dane podane w formularzu mog─ů stanowi─ç zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
5. Dane podane w formularzach mog─ů by─ç przekazane podmiotom technicznie realizuj─ůcym niektóre us┼éugi – np. serwisów obs┼éuguj─ůcych p┼éatno┼Ťci.
 
§ 3
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  
 
1. Stosowane przez Administratora Cookies s─ů bezpieczne dla Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika.
W szczególno┼Ťci t─ů drog─ů nie jest mo┼╝liwe przedostanie si─Ö do Urz─ůdze┼ä U┼╝ytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z┼éo┼Ťliwego.
Pliki te pozwalaj─ů zidentyfikowa─ç oprogramowanie wykorzystywane przez U┼╝ytkownika i dostosowa─ç Serwis indywidualnie ka┼╝demu U┼╝ytkownikowi.
Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö domeny z której pochodz─ů, czas przechowywania ich na Urz─ůdzeniu oraz przypisan─ů warto┼Ť─ç.  

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies: 
·         Cookies sesyjne: s─ů przechowywane na Urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika i pozostaj─ů tam do momentu zako┼äczenia sesji danej przegl─ůdarki. Zapisane informacje s─ů wówczas trwale usuwane z pami─Öci Urz─ůdzenia.
·         Cookies trwa┼ée: s─ů przechowywane na Urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika przez czas okre┼Ťlony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.
3. U┼╝ytkownik ma mo┼╝liwo┼Ť─ç ograniczenia lub wy┼é─ůczenia dost─Öpu plików Cookies do swojego Urz─ůdzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu b─Ödzie mo┼╝liwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj─ů plików Cookies.
 
§ 4
Cele w jakich wykorzystywane s─ů Cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu uwierzytelniania u┼╝ytkownika w serwisie i zapewnienia sesji u┼╝ytkownika w serwisie, a w szczególno┼Ťci do utrzymania sesji U┼╝ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi─Öki której U┼╝ytkownik nie musi na ka┼╝dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa─ç loginu i has┼éa.
 
2. Administrator wykorzystuje Cookies w┼éasne w celu analiz i bada┼ä oraz audytu ogl─ůdalno┼Ťci, a w szczególno┼Ťci do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki sposób U┼╝ytkownicy Serwisu korzystaj─ů ze stron internetowych Serwisu, co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┼Ťci. 
 
3. Okre┼Ťlania profilu u┼╝ytkownika w celu wy┼Ťwietlania mu dopasowanych materia┼éów w sieciach reklamowych, w szczególno┼Ťci sieci Google.
 
4. Pliki Cookies zamieszczane w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog─ů by─ç równie┼╝ przez wspó┼épracuj─ůcych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 
5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno┼Ťci tych firm, aby pozna─ç zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno┼Ťci Google Analytics.
 
6. Pliki cookie mog─ů by─ç wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególno┼Ťci sie─ç Google, do wy┼Ťwietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u┼╝ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog─ů zachowa─ç informacj─Ö o ┼Ťcie┼╝ce nawigacji u┼╝ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 
7. W zakresie informacji o preferencjach u┼╝ytkownika gromadzonych przez sie─ç reklamow─ů Google u┼╝ytkownik mo┼╝e przegl─ůda─ç i edytowa─ç informacje wynikaj─ůce z plików Cookies przy pomocy narz─Ödzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Administrator us┼éugi wykorzystuje Cookies zewn─Ötrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za po┼Ťrednictwem narz─Ödzi analitycznych Google Analytics (administrator Cookies zewn─Ötrznego: Google Inc. z siedzib─ů w USA).  
 
§ 5
Mo┼╝liwo┼Ťci okre┼Ťlenia warunków przechowywania
lub uzyskiwania dost─Öpu przez Cookies

1. U┼╝ytkownik mo┼╝e samodzielnie i w ka┼╝dym czasie zmieni─ç ustawienia dotycz─ůce plików Cookies, okre┼Ťlaj─ůc warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost─Öpu przez pliki Cookies do Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika. Zmiany ustawie┼ä, o których mowa w zdaniu poprzednim, U┼╝ytkownik mo┼╝e dokona─ç za pomoc─ů ustawie┼ä przegl─ůdarki internetowej lub za pomoc─ů konfiguracji us┼éugi. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione w szczególno┼Ťci w taki sposób, aby blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plików Cookies w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu Cookies na urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika. Szczegó┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plików Cookies dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej). 

Poni┼╝ej przedstawiamy jak mo┼╝na zmieni─ç ustawienia przegl─ůdarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:  
a.    Przegl─ůdarka Internet Explorer
b.    Przegl─ůdarka Mozilla FireFox
c.    Przegl─ůdarka Chrome
d.    Przegl─ůdarka Safari
e.    Przegl─ůdarka Opera 
f.     Przegl─ůdarka Windows Phone

2. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dej chwili usun─ů─ç pliki Cookies korzystaj─ůc z dost─Öpnych funkcji w przegl─ůdarce internetowej, której u┼╝ywa. 

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, mo┼╝e wp┼éyn─ů─ç na niektóre funkcjonalno┼Ťci dost─Öpne na stronie internetowej Serwisu.