Polityka Prywatno艣ci

 

Zgodnie z obowi膮zuj膮cym Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), dalej tak偶e RODO, dla realizacji wymog贸w w nim przewidzianych chcemy Pa艅stwa poinformowa膰 o zasadach ochrony prywatno艣ci w serwisie www.eurofirany.com.pl.

Dzi臋kujemy za zainteresowanie nasz膮 stron膮 internetow膮. Ochrona Pa艅stwa danych osobowych jest dla nas bardzo wa偶na, w szczeg贸lno艣ci 偶e liczba klient贸w, kt贸rzy nam zaufali, stale ro艣nie, w zwi膮zku z czym poni偶ej przedstawiamy zasady Polityki Prywatno艣ci, kt贸re zosta艂y opracowane, aby zapewni膰 i zagwarantowa膰 bezpiecze艅stwo Pa艅stwa danych, jak r贸wnie偶 nale偶yte ich przetwarzanie.

 

DANE OSOBOWE

Dane osobowe oznaczaj膮 informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, kt贸rej dane dotycz膮. Mo偶liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt贸r膮 mo偶na bezpo艣rednio lub po艣rednio zidentyfikowa膰, w szczeg贸lno艣ci na podstawie identyfikatora takiego jak imi臋 i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej (art. 4 pkt 1) RODO)

Danymi osobowymi b臋d膮 zatem zar贸wno takie dane, kt贸re pozwalaj膮 nam na okre艣lenie to偶samo艣ci konkretnej osoby, jak i takie, kt贸re nie pozwalaj膮 na jej natychmiastow膮 identyfikacj臋, ale s膮, przy pewnym nak艂adzie czasu i dzia艂a艅, zw艂aszcza przy wykorzystaniu 艂atwo osi膮galnych i powszechnie dost臋pnych 藕r贸de艂, wystarczaj膮ce do jej ustalenia. 

Natomiast przez poj臋cie przetwarzania danych osobowych rozumie si臋 operacj臋 lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w spos贸b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak膮 jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz膮dkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl膮danie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przes艂anie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost臋pnianie, dopasowywanie lub 艂膮czenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2) RODO).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis www.eurofirany.com.pl. jest "EUROFIRANY" B.B. Choczy艅scy Sp贸艂ka Jawna z siedzib膮 w 呕ywcu /34鈥300/ przy ul. Sienkiewicza 81, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Bielsku 鈥 Bia艂ej, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-625, REGON: 240238276, dalej zwana tak偶e Sp贸艂ka EUROFIRANY.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

Dane przekazywane s膮 nam bezpo艣rednio przez Pa艅stwa jako U偶ytkownik贸w serwisu. U偶ytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji elektronicznego biuletynu (Newslettera) lub wype艂nienia Formularza Rejestracji na stronie naszego sklepu internetowego. Do tego momentu gromadzone s膮 standardowe dane z log贸w serwera takie jak numer IP komputera u偶ytkownika, data i czas odwiedzin czy ogl膮dane produkty. S膮 one zbierane przez Administratora danych w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania strony i ulepszenia naszych us艂ug. Na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 f RODO, s艂u偶y to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interes贸w w prawid艂owym przedstawieniu naszej oferty, kt贸ra dominuje w zakresie r贸wnowa偶enia interes贸w, co w 偶aden spos贸b nie zagra偶a bezpiecze艅stwu ochrony Pa艅stwa danych osobowych jako U偶ytkownik贸w serwisu.

Z艂o偶enie przez U偶ytkownika zam贸wienia w sklepie internetowym Sp贸艂ki EUROFIRANY oraz wype艂nienie Formularza Rejestracji, a tak偶e wys艂anie zapytania (np. za po艣rednictwem formularza kontaktowego, wiadomo艣ci e-mail) wi膮偶e si臋 z tym, i偶 Administratorem podanych danych osobowych staje si臋 Sp贸艂ka EUROFIRANY. Podane przez U偶ytkownika dane osobowe przetwarzane s膮 przez Administratora wy艂膮cznie dla cel贸w wykonania umowy oraz realizacji zam贸wienia, czy odpowiedzi na wys艂ane zapytanie i bez odr臋bnej zgody nie b臋d膮 udost臋pniane innym odbiorcom danych osobowych. Osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo dost臋pu do tre艣ci danych oraz mo偶liwo艣膰 ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak偶e bez ich podania nie jest mo偶liwe wykonanie umowy oraz realizacja z艂o偶onego zam贸wienia, w tym wystawienia dowodu sprzeda偶y (paragonu lub faktury VAT) oraz wysy艂ki produkt贸w, a tak偶e otrzymanie odpowiedzi na wys艂ane zapytanie. Korzystamy z danych podanych przez U偶ytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. a do przetwarzania zam贸wie艅 i przetwarzania zapyta艅. Po ca艂kowitym przetworzeniu umowy lub usuni臋ciu konta klienta, dane U偶ytkownika b臋d膮 ograniczone do dalszego przetwarzania i usuni臋te po up艂ywie okres贸w przechowywania danych zgodnie z przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, chyba 偶e U偶ytkownik wyrazi艂 zgod臋 na dalsze wykorzystanie swoich danych. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania niekt贸rych danych w innych celach takich jak np. obrona przed roszczeniami, co jest dozwolone przez prawo jako usprawiedliwiony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO o czym informujemy Pa艅stwa w niniejszym o艣wiadczeniu. Usuni臋cie konta klienta jest mo偶liwe w ka偶dej chwili i mo偶e nast膮pi膰 albo poprzez kontakt z nami pod adresem kontakt@sklep.eurofirany.com.pl.

 

NEWSLETTER

Newsletter to elektroniczna us艂uga dystrybucyjna 艣wiadczona przez SP脫艁K臉 EUROFIRANY za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt贸ra umo偶liwia wszystkim korzystaj膮cym z niej U偶ytkownikom otrzymywanie od SP脫艁KI EUROFIRANY tre艣ci marketingowych, w szczeg贸lno艣ci zawieraj膮cych informacje o nowo艣ciach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Wyra偶enie zgody podczas rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym lub w p贸藕niejszym czasie na otrzymywanie drog膮 mailow膮 bezp艂atnych newsletter贸w daje prawo sklepowi internetowemu Sp贸艂ki EUROFIRANY do okresowego wysy艂ania U偶ytkownikom serwisu informacji o nowo艣ciach, promocjach, wyprzeda偶ach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub ka偶dych innych informacji zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 sklepu.

Poprzez rejestracj臋 U偶ytkownika do naszego newslettera, Sp贸艂ka EUROFIRANY przetwarza dane na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podane dane osobowe przetwarzane s膮 przez Sp贸艂k臋 EUROFIRANY wy艂膮cznie w celu realizacji us艂ugi Newsletter i bez odr臋bnej zgody nie b臋d膮 udost臋pniane innym odbiorcom danych osobowych. U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo dost臋pu do tre艣ci danych oraz mo偶liwo艣膰 ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak偶e bez ich podania nie jest mo偶liwa realizacja celu, o kt贸rym mowa powy偶ej.

W ka偶dej chwili U偶ytkownik mo偶e zrezygnowa膰 z otrzymywania newslettera, wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 poprzez formularz poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Administratora, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklep.eurofirany.com.pl lub te偶 pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 81, 34-300 呕ywiec. Po wyrejestrowaniu zostanie usuni臋ty adres e-mail U偶ytkownika, chyba 偶e wyrazi艂 on zgod臋 na dalsze wykorzystanie jego danych. Jednocze艣nie zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania niekt贸rych danych np. w celach obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest dozwolone przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f i o czym informujemy Pa艅stwa w niniejszym o艣wiadczeniu.

Sklep internetowy Sp贸艂ki EUROFIRANY zastrzega sobie prawo do:

  1. chwilowego wy艂膮czenia us艂ugi newslettera ze wzgl臋d贸w technicznych,

  2. zaprzestania 艣wiadczenia us艂ugi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego U偶ytkownik贸w,

  3. usuni臋cia konta Klienta, kt贸rego U偶ytkownik naruszy艂 Regulamin sklepu internetowego Sp贸艂ki EUROFIRANY.

 

STOSOWANIE PLIK脫W COOKIES

Stosowane przez Administratora Cookies s膮 bezpieczne dla urz膮dzenia z kt贸rego korzysta U偶ytkownik i za pomoc膮 kt贸rego uzyskuje dost臋p do strony internetowej Serwisu. W szczeg贸lno艣ci t膮 drog膮 nie jest mo偶liwe przedostanie si臋 do urz膮dze艅 U偶ytkownik贸w wirus贸w lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z艂o艣liwego.

Pliki Cookies pozwalaj膮 zidentyfikowa膰 oprogramowanie wykorzystywane przez U偶ytkownika i dostosowa膰 Serwis indywidualnie ka偶demu U偶ytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 domeny z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu danego U偶ytkownika oraz przypisan膮 warto艣膰.

Administrator wykorzystuje dwa typy plik贸w Cookies:

  1. Cookies sesyjne: s膮 przechowywane na urz膮dzeniu U偶ytkownika i pozostaj膮 tam do momentu zako艅czenia sesji danej przegl膮darki. Zapisane informacje s膮 w贸wczas trwale usuwane z pami臋ci urz膮dzenia,

  2. Cookies trwa艂e: s膮 przechowywane na urz膮dzeniu U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w Cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.

U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 ograniczenia lub wy艂膮czenia dost臋pu plik贸w Cookies do swojego urz膮dzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu b臋dzie mo偶liwe, poza funkcjami, kt贸re ze swojej natury wymagaj膮 plik贸w Cookies.

Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu uwierzytelniania U偶ytkownika w serwisie i zapewnienia sesji U偶ytkownika w serwisie, a w szczeg贸lno艣ci do utrzymania sesji U偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a. Administrator wykorzystuje Cookies w艂asne w celu analiz i bada艅 oraz audytu ogl膮dalno艣ci, a w szczeg贸lno艣ci do tworzenia anonimowych statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych Serwisu, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci. Okre艣lania profilu U偶ytkownika w celu wy艣wietlania mu dopasowanych materia艂贸w w sieciach reklamowych, w szczeg贸lno艣ci sieci Google.

Pliki Cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮cych z operatorem Serwisu reklamodawc贸w oraz partner贸w. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno艣ci tych firm, aby pozna膰 zasady korzystania z plik贸w Cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatno艣ci Google Analytics.

Pliki Cookies mog膮 by膰 wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg贸lno艣ci sie膰 Google, do wy艣wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki U偶ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog膮 zachowa膰 informacj臋 o 艣cie偶ce nawigacji U偶ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach U偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google U偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w Cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Administrator us艂ugi wykorzystuje Cookies zewn臋trzne w celu zbierania og贸lnych i anonimowych danych statycznych za po艣rednictwem narz臋dzi analitycznych Google Analytics (administrator Cookies zewn臋trznego: Google Inc. z siedzib膮 w USA). 

U偶ytkownik mo偶e samodzielnie i w ka偶dym czasie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce plik贸w Cookies, okre艣laj膮c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost臋pu przez pliki Cookies do urz膮dzenia U偶ytkownika. Zmiany ustawie艅, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzednim, U偶ytkownik mo偶e dokona膰 za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki internetowej lub za pomoc膮 konfiguracji us艂ugi. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w Cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu Cookies na urz膮dzeniu U偶ytkownika. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w Cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 

U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 pliki Cookies korzystaj膮c z dost臋pnych funkcji w przegl膮darce internetowej, kt贸rej u偶ywa. Ograniczenie stosowania plik贸w Cookies, mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronie internetowej Serwisu.