Polityka Prywatności

Wybierz widok
 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także RODO, dla realizacji wymogów w nim przewidzianych chcemy Państwa poinformować o zasadach ochrony prywatności w serwisie www.eurofirany.com.pl.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, w szczególności że liczba klientów, którzy nam zaufali, stale rośnie, w związku z czym poniżej przedstawiamy zasady Polityki Prywatności, które zostały opracowane, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych, jak również należyte ich przetwarzanie.

 

DANE OSOBOWE

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1) RODO)

Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie czasu i działań, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł, wystarczające do jej ustalenia. 

Natomiast przez pojęcie przetwarzania danych osobowych rozumie się operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2) RODO).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis www.eurofirany.com.pl. jest "EUROFIRANY" B.B. Choczyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Żywcu /34–300/ przy ul. Sienkiewicza 81, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-625, REGON: 240238276, dalej zwana także Spółka EUROFIRANY.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

Dane przekazywane są nam bezpośrednio przez Państwa jako Użytkowników serwisu. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji elektronicznego biuletynu (Newslettera) lub wypełnienia Formularza Rejestracji na stronie naszego sklepu internetowego. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty. Są one zbierane przez Administratora danych w celu zapewnienia prawidłowego działania strony i ulepszenia naszych usług. Na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w prawidłowym przedstawieniu naszej oferty, która dominuje w zakresie równoważenia interesów, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony Państwa danych osobowych jako Użytkowników serwisu.

Złożenie przez Użytkownika zamówienia w sklepie internetowym Spółki EUROFIRANY oraz wypełnienie Formularza Rejestracji, a także wysłanie zapytania (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail) wiąże się z tym, iż Administratorem podanych danych osobowych staje się Spółka EUROFIRANY. Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia, czy odpowiedzi na wysłane zapytanie i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów, a także otrzymanie odpowiedzi na wysłane zapytanie. Korzystamy z danych podanych przez Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. a do przetwarzania zamówień i przetwarzania zapytań. Po całkowitym przetworzeniu umowy lub usunięciu konta klienta, dane Użytkownika będą ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania danych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania niektórych danych w innych celach takich jak np. obrona przed roszczeniami, co jest dozwolone przez prawo jako usprawiedliwiony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO o czym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić albo poprzez kontakt z nami pod adresem kontakt@sklep.eurofirany.com.pl.

 

NEWSLETTER

Newsletter to elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez SPÓŁKĘ EUROFIRANY za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie od SPÓŁKI EUROFIRANY treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Wyrażenie zgody podczas rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo sklepowi internetowemu Spółki EUROFIRANY do okresowego wysyłania Użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

Poprzez rejestrację Użytkownika do naszego newslettera, Spółka EUROFIRANY przetwarza dane na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podane dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę EUROFIRANY wyłącznie w celu realizacji usługi Newsletter i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja celu, o którym mowa powyżej.

W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając wiadomość poprzez formularz poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklep.eurofirany.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec. Po wyrejestrowaniu zostanie usunięty adres e-mail Użytkownika, chyba że wyraził on zgodę na dalsze wykorzystanie jego danych. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania niektórych danych np. w celach obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest dozwolone przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f i o czym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Sklep internetowy Spółki EUROFIRANY zastrzega sobie prawo do:

  1. chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych,

  2. zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników,

  3. usunięcia konta Klienta, którego Użytkownik naruszył Regulamin sklepu internetowego Spółki EUROFIRANY.

 

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia z którego korzysta Użytkownik i za pomocą którego uzyskuje dostęp do strony internetowej Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu danego Użytkownika oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia,

  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie, a w szczególności do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików Cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA). 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 


„EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna Opinie z ekomi-pl.com