Zwrot towaru

Wybierz widok
§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 
 

1. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. EUROFIRANY gwarantują Konsumentowi, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia od umowy zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów transportu poniesionych w związku z zakupem towaru /koszt transportu zwaracany jest tylko w przypadku całkowitego zwrotu zamówienia/. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał przedpłaty, a w innych przypadkach na rachunek wskazany przez Konsumenta. Poprzez akceptację regulaminu Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na w/w sposób zwrotu płatności. EUROFIRANY mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do siedziby firmy EUROFIRANY niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towary zwracane przez Kupującego powinny być nieuszkodzone i nie nosić śladów użycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

4. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta (np. wyroby szyte, haftowane itp.) nie podlegają zwrotom. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).

5. Konsument odsyła towar we własnym zakresie i ponosi koszty z tym związane w całości.
Zwroty należy kierować na adres:
„EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy
Spółka Jawna siedzibą w Żywcu
34-300 Żywiec
Ul. Sienkiewicza 81

Gotowe wzory do pobrania:
 

„EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna Opinie z ekomi-pl.com